Дентално студио Д-р Шайкова - зъболекар във Варна
www.shaykovadent.com>Услуги> Имплантология

Имплантология

Всеки пациент, на когото липсват един или повече зъби може да си направи имплантат. Имплантатът представлява титаново "зъбче", което се навива в костта на мястото на извадения зъб. В Б-я се използват различни имплантати - швейцарски, немски, американски, български и др. Цената на имплантата се определя от вида му, системата, по която се имплантира и специалиста-имплантолог.

За изработване на индивидуален лечебен план е необходимо да посетите клиниката ни, където ще бъде направена оферта за стойността на препоръчителното комплексно лечение.

ОПЕРАЦИЯ:

Имплантирането се извършва по 2 метода:

1. Закрито имплантиране - имплантатът се навива в костта и се зашива. След 3 - 6 месеца върху металното "коренче" се навива абатмънт - т.е. "надстройка". Абатмънтът всъщност е "зъбчето", което ще носи мост или корона.

2. Открито имплантиране - директно навиване на имплантата трансгингивално (през лигавицата).

КОГА СЕ ПОСТАВЯТ:

Имплантатите могат да се поставят веднага след изваждане на зъбите - имедиатно или се изчаква 3 - 6 месеца след изваждането.

Хвърлете старите протези и си осигурете достойни старини! Новите зъби ще Ви служат като Вашите собствени, преди да ги изгубите. Освен това няма да ги сваляте, както протезите, а ще се чувствате комфортно, млади и щастливи!

Първи случай:

Пациентът е загубил своите зъби на горна челюст вляво и последните молари вдясно. Имплантирани са 4 имплантата и след 3 месеца изработихме мостова конструкция от Adoro - Vectris.

Втори случай:

Липсват задните молари на долната челюст и за да се изработи мост имплантирахме едно "зъбче" на мястото на втория молар. След това изработихме 4-членна металокерамична конструкция. В този случай би било по-удачно да се поставят 2 имплантата и да не се пилят здравите зъби на пациента (двата премолара), но финансовата страна на случая реши проблема по този начин.

  

Трети случай:

Пациентът е загубил премоларите и моларите на горната челюст. Имплантирани са 4 имплантата и се изработи мост от злато, тъй като пациентът вече имаше стари конструкции от злато. В противен случай бихме създали условия за биметализъм.