Дентално студио Д-р Шайкова - зъболекар във Варна
www.shaykovadent.com>Услуги> Детска дентална медицина

Детска дентална медицина

Курсове за устна хигиена

Първото посещение на вашето дете е много важно за формиране на добри хигиенни навици.

Ние мотивираме и обучаваме децата как да си мият зъбите правилно като използваме модели с пластмасови зъби и детски четки. Информираме родителите през какъв интервал от време трябва да посетят денталния лекар.

За да не се страхува вашето дете провеждаме курсове по устна хигиена, а лечението на зъбките се провежда под формата на игра.

Първите „пломби” се правят от самите деца върху манекени и пластмасови зъби.

Препоръчваме първият преглед на детето да бъде на около 2 години, когато са поникнали всички зъбки.

Своевременното октриване и лекуване на кариеси предпазава детето от болезнени манипулации и развитие на панически страх от денталния лекар!

Лечение на кариеси

 

Силанизиране

Първите постоянни молари поникват на 6 год. възраст. Това са най-важните зъби в човешкото съзъбие и най-напред се засягат от кариозния процес, тъй като малките пациенти не могат да почистват плаката в областта на фисурите (вдлъбнатините) на зъбите. За да се предпазят от кариес те се силанизират с флуорен силант или се покриват с течни композити.